آخرین مقالات آموزشی

موثر صحبت کردن و داشتن تنوع در بیان – مشکل یک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    نواختی در بیان

    در اين مقاله قصد دارم درباره موثر صحبت كردن مطالب مهمي را با شما درميان بگذارم . زير و بمي، سرعت...

فن بیان

موثر صحبت کردن و داشتن تنوع در بیان – مشکل یک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    نواختی در بیان

    در اين مقاله قصد دارم درباره موثر صحبت كردن مطالب مهمي را با شما درميان بگذارم . زير و بمي، سرعت...

سخنرانی

موثر صحبت کردن و داشتن تنوع در بیان – مشکل یک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    نواختی در بیان

    در اين مقاله قصد دارم درباره موثر صحبت كردن مطالب مهمي را با شما درميان بگذارم . زير و بمي، سرعت...

مهارت های ارتباطی

چگونه می توانیم ارتباط موثر با اطرافیانمان برقرار کنیم؟

    در اين مقاله نكاتي كه در برقراري ارتباط موثر نقش دارد را بيان مي كنم. كلمات ما مي توانند تأثير بسزايي...

اعتماد به نفس و عزت نفس

مقاله عزت نفس: بررسی راهکارهای افزایش عزت نفس۳

    هيچ كس نمي تواند به عقب برگردد و دوباره شروع كند اما هر كسي مي تواند امروز شروع كند و يك پايان ج...

فن بیان در کسب و کار

توانمند سازی بانوان

معرفی کتاب

برنامه ها و سمینارها