آموزش سخنرانی و فن بیان – جلسه اول دوره رایگان سخنرانی و فن بیان

جلسه اول 

سلام بر تو دوست قدرتمندم
 .
به اولین درس از دوره  آموزش سخنرانی و فن بیان خوش آمدی ..در این ویدئو  که اولین درس از
 .
دوره رایگان آموزش سخنرانی و فن بیان است به سئوالات زیر پاسخ دادم:
آموزش سخنرانی و فن بیان تعریف سخنرانی چیست؟
آموزش سخنرانی و فن بیان آیا این مهارت به درد من می خورد؟
آموزش سخنرانی و فن بیان یادگیری این مهارت ذاتی است یا اکتسابی؟
آموزش سخنرانی و فن بیان چه عواملی در کسب این مهارت نقش دارد ؟
 .
این فیلم درباره این است که ما چطور می توانیم یک مهارت مثل سخنرانی را پله به پله کسب کنیم
.
حتما نگاه کنید :