فن بیان مناسب – جلسه دوم دوره رایگان سخنرانی و فن بیان

جلسه دوم

سلام بر تو دوست قدرتمندم
 .

به دومین درس از دوره  آموزش سخنرانی و فن بیان خوش آمدی ..در این ویدئو  که دومین درس از
 .

دوره رایگان آموزش سخنرانی و فن بیان است به سئوالات زیر پاسخ دادم:

 چطور فن بیان خوبی داشته باشیم؟

تمرینات مناسب برای کسب این مهارت چیست؟

این فیلم درباره این است که ما چطور می توانیم یک مهارت مثل سخنرانی را پله به پله کسب کنیم
.
حتما نگاه کنید :