فرزانه قهرماني هستم. فوق ليسانس مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم . در اين وب سايت هدفم آموزش فن بیان، سخنراني و توانمند سازی بانوان است .

مقاله72
 • کارگاه فن بیان و مهارتهای ارتباطی- آموزش فن بیان و سخنرانی- سخن سبز

  کارگاه فن بیان و مهارتهای ارتباطی در تاریخ ۲۹ شهریور در شهر اندیشه برگزار شد.در این کارگاه فن بیان ا ...

 • جذاب صحبت کردن -چطور جذاب صحبت کنیم؟ آموزش فن بیان و سخنرانی

      در این مقابه به موارد مهم درباره جذاب صحبت کردن اشاره خواهم کرد.یکی از فاکتورهای مهم م ...

 • تغذیه مناسب برای صدا و داشتن صدای عالی – سخن سبز

  داشتن صدایی گیرا و پرانرژی برای بسیاری از افراد به خصوص افرادی که به نوعی با صحبت کردن یا سخنرانی سر ...

 • سرعت صحبت کردن – چطور سرعت صحبت کردن مان را متعادل کنیم؟

              در این مقاله درباره سرعت صحبت کردن صحبت خواهم کرد. آیا تا ...

 • شروع صحبت در موقعیت‌های جدید کاری – آموزش سخنرانی و فن بیان

        در این مقاله قصد دارم درباره شروع صحبت در فضاهای جدید کاری به نکات مهمی اشاره کنم.شا ...

 • پاسخ حرفه‌ای به مکالمه تلفنی دشوار – صحبت تلفنی حرفه ای

      در این مقاله قصد دارم نکاتی را مطرح کنم که رعایت کردن آنها باعث می شود در مکالمات تلفنی دشو ...

 • گزارش سمینار عزت نفس : راههای افزایش عزت نفس کدامند؟

  سمینار عزت نفس در تاریخ ۱۸ مرداد برگزار شد . سمینار عزت نفس با چند سئوال اساسی آغاز شد. -آیا از انتق ...

 • تقویت فن بیان: چگونه دایره لغات خود را در گفتگو افزایش دهیم

  یکی از موارد مهم در بحث فن بیان و خوب صحبت کردن،‌ دایره لغات است. اینکه در گفتگوهای خود چقدر می توان ...

 •         در مقاله ای پیرامون هوش کلامی مفصل صحبت کردیم حال در ادامه به راه کارهای ...

 • چطور صدای خوب داشته باشیم؟ آموزش سخنرانی و فن بیان-سخن سبز

  در این مقاله قصد دارم مکانیزم صدای خوب را مطرح کنم تا به کارگیری آن به بیانی شیوا دست پیدا کنیم.منبع ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده