فرزانه قهرماني هستم. فوق ليسانس مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم . در اين وب سايت هدفم آموزش فن بیان، سخنراني و توانمند سازی بانوان است .

مقاله133
سپتامبر, 2018آگوست, 2018جولای, 2018 نوشته‌های بیشتری را نمایش بده