فرزانه قهرماني هستم. فوق ليسانس مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم . در اين وب سايت هدفم آموزش فن بیان، سخنراني و توانمند سازی بانوان است .

مقاله125
جولای, 2018ژوئن, 2018می, 2018 نوشته‌های بیشتری را نمایش بده