افزایش عزت نفس – جلسه دوم دوره رایگان سخنرانی و فن بیان

 .جلسه دوم

سلام ..سلام …سلام خدمت شما دوست پرانرژی و هدفمند من 

به دومین درس از دوره  آموزش سخنرانی و فن بیان خوش آمدی ..در این ویدئو  که دومین درس از
 .

دوره رایگان آموزش سخنرانی و فن بیان است به سئوالات زیر پاسخ دادم:

 آموزش سخنرانی و فن بیانعزت نفس چیست ؟

آموزش سخنرانی و فن بیانچه عواملی باعث کاهش عزت نفس ما می شود؟

آموزش سخنرانی و فن بیان عوامل مهم برای افزایش عزت نفس
.
حتما نگاه کنید :

بستن
بستن