مقالاتسخنرانی

سخنرانی حرفه ای چیست؟چگونه یک سخنرانی حرفه ای ارائه دهیم

فن بیان- سخنرانی حرفه ای - توانمند سازی

سخنرانی حرفه ای چیست؟

با به کاربردن چه تکنیک هایی می توانیم یک سخنرانی عالی وبدون نقص ارائه بدهیم؟

هدف از سخنرانی حرفه ای الهام بخشیدن ، انگیزه دادن، آگاه کردن مخاطب می باشد.

هدف ما ازیک ارائه عالی یک تاثیرگذاری بینظیرروی مخاطب می باشد به طوریکه مخاطب ازارائه عالی

ما که نتیجه یک اتصال قدرتمند بامخاطب است، شگفت زده شده و لذت ببرد.    

                                                        
شاید برای شماهم مثل من اتفاق افتاده باشد که درسمینارها وهمایشهایی شرکت کردید

که به قدری سخنران،عالی اجرا کرده بود که همه حضارازصمیم قلبشون از سمینار مربوطه راضی بودند.

من به یاد می آورم دکترعلیرضا آزمندیان وقتی من دانشجودرشهر شاهرود بودم به دانشگاه ما آمدند

و یک سخنرانی بینظیررا بسیارپرانرژی ارائه کردند به طوری که همه حضار میخکوب شده بودند.

در ادامه به نکاتی که سخنرانی ایشان و سخنرانان برجسته دیگررا برگزیده وتاثیرگذارکرده است می پردازیم.

 

اولین گام شروع قدرتمند وعالی:

در یک سخنرانی حرفه ای شروع قدرتمند یکی از نکات بسیار حیاتی است.

به روش های مختلفی می شود یک شروع عالی داشت یکی از این روش ها شروع بایک سوال کوبنده

وبسیارکلیدی است،به عنوان مثال در یک سخنرانی که دررابطه با ثروت است می توان ازاین پرسش

استفاده کرد ،

کسی در این جمع هست که علاقه ای به افزایش حداقل سه برابری درآمدش نداشته باشه؟

روش دوم برای شروع عالی استفاده از یک داستان یا تجربه شخصی مرتبط با موضوع سخنرانی است.

به عنوان مثال اگر موضوع سخنرانی پیرامون ترس ازسخنرانی است بیان یک تجربه پیرامون اولین تجربه

سخنرانی وترس از مقابل جمع ایستادن یک شروع تاثیرگذار خواهد بود.                                                                         
یک روش دیگر برای شروع سخنرانی حرفه ای بیان یک مطلب خاص وتکان دهنده در رابطه با یک مسئله رایج

درجامعه است به عنوان مثال استفاه از آمار برای بیان میزان زمانی که افراد صرف ماشای تلویزیون

می کنند یا آمار افرادی که هرروز با کشیدن سیگاریک قدم به مرگ نزدیکتر می شوند…                                                  
یک روش دیگرتشکر و قدردانی از مخاطب است که با حضور درسمینار ویا همایش شما تصمیم گرفته

جزء ده درصد موفق افراد یک جامعه باشد.

 

دومین گام اتصال احساسی با مخاطب:

وقتی می خواهیم سخنرانی خود راشروع کنیم باید با توجه به مخاطبمان درنظرداشته باشیم

چند درصد ازمخاطبانمان احساساتی وچند درصد منطقی فکر می کنند.

انسانها معمولا احساساتی فکر می کنند ومنطقی توجیه می کنند،این جمله رابرایان تریسی مطرح می کند.

و این به دلیل آن است که احساسات وذهن ناخوداگاه ما چندین هزار بار تند تر از منطق ما کارمی کنند.

احساسات ما آنی کار می کنند، در صورتیکه منطق مان بعداز احساساتمان وارد کار می شود

ودر این زمان ما به بررسی دلایل منطقی می پردازیم.

 

برهمین اساس توجه به نکاتی که احساسات مخاطب را بر انگیزاند یکی از پارامترهای مهم در برقراری یک

اتصال خوب وتاثیرگذار می باشد. به عنوان نمونه یک راه موثربرای برقراری رابطه احساسی با مخاطب

شناخت مخاطب وآشنایی با شرایط ودغدغه ها ومشکلات آنها می باشد. هرچقدرکه سخنران با مسائل

ومشکلات مخاطب خود بیشترآشنا باشد تاثیر سخنان او در مخاطب بیشتر است.

 

این مقاله را هم مطالعه کنید: ترس از سخنرانی

 

سومین گام سرگرم مخاطب با بیان داستان:

یکی از ابزارهای اساسی در یک سخنرانی حرفه ای مخاطب بیان داستان است .

داستان هایی که توسط سخنران تعریف می شود یکی از بخش های مهم در یک ارائه خوب است.

ما می توانیم داستان کوتاه زیادی تعریف کنیم که مربوط به زندگی خودمان یا زندگی افراد دیگر می باشد.

البته اگرداستان هایی از زندگی شخصی خودمان و تجربیاتمان مطرح کنیم مخاطب بیشتر ازآن لذت

می برد.

 

شروع نقل داستان هایمان را می توانیم با این جملات شروع کنیم:

“من روزی داستانی را شنیدم که می خواهم برایتان نقل کنم “

“اجازه بدهید داستانی را برایتان تعرف کنم”

“این داستانی که من اخیرا شنیدم ومرا تحت تاثیر قرارداد”                                                                                      
درواقع ما وقتی درحال ارائه مفاهیم ،

جزئیات وتکنیک ها هستیم مخاطب بخشی ازتوجه خود را معطوف به سخنان ما می کند

ولی به محض اینکه شروع به نقل داستان می کنیم توجه مخاطب ۱۰۰در صد جذب ما می شود..                                    
می توانیم داستانهای خود رابر اساس مدل داستان سرایی برایان تریسی مطرح کنیم:

درابتدا یک عقیده یا نظرکلی که نسبت به موضوع مورد نظرمان داریم مطرح می کنیم

ونکته کلیدی اول را مطرح می کنیم سپس داستان اول را بیان می کنیم

وبعد به نکته کلیدی دوم ونقل داستان دوم منتقل می شویم

ودر ادامه نکته کلیدی سوم وداستان سوم رانقل می کنیم.

و درانتها باخلاصه سازی نکات و اتصال داستان ها به هم مبحث را جمع بندی می کنیم.

داستان هایی که نقل می کنیم می تواند الهام بخش یا احساسی باشند که احساسات بسیارقوی

درمخاطب ایجاد می کنند. داستان هایی که افراد را به انجام کارهایی که باعث کسب دستاوردها وموفقیت

ها می شود،تشویق می کنند.

 

آنچه آموختیم:

دراین مقاله به بررسی سه نکته کلیدی در ارائه یک سخنرانی حرفه ای پرداختیم:

اولین قدم شروعی قدرتمندانه است زیرا اگرسخنران ارائه خودراضعیف شروع کند باید درادامه

سخنرانیش وقت زیادی برای ازبین بردن تاثیرات آن صرف کند تا بتواند مخاطب را مجددا باخود همراه کند.

دردومین قدم اتصال احساسی با مخاطب را مطرح کردیم واینکه مخاطبان ما احساسی هستند

وباید با توجه به مواردی که برای آنها دغدغه است با آنها ارتباط برقرارکنیم.

در سومین قدم یک روش مهم در جذاب کردن ارائه هایمان را مطرح کردیم وآن بیان داستانهایی است که

خودمان یا اطرافیانمان درزندگیمان تجربه کردیم.                                                                                                                                                                                                
گامهای مهم دیگردر ارائه یک سخنرانی حرفه ای رادر مقاله های بعدی بیان خواهم کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
آموزش فن بیان و سخنرانی سخن سبز
دریافت فایل صوتی
برای دریافت هدیه ویژه ایمیل خود را وارد کنید