تست هوش هیجانی

خوش آمدید به   تست هوش هیجانی

1.به نظر من برای اغلب مشکلات باید گام به گام پبش رفت.

امتیاز 4.4 از 11 رای
۲.لذت بردن از زندگی برایم مشکل است.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۳.شغلی را ترجیح می دهم که حتی الامکان من تصمیم گیرنده باشم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۴.می توانم بدون تنش زیاد‌‌، با مشکلات مقابله کنم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۵.می توانم برای معنی دادن به زندگی تا حد امکان تلاش کنم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۶.نسبت به هیجاناتم آگاهم.
امتیاز 4.4 از 11 رای


۷.سعی می کنم بدون خیال پردازی ، واقعیت امور را در نظر بگیرم.

امتیاز 4.4 از 11 رای
۸.به راحتی با دیگران دوست می شوم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۹.معتقدم توانایی تسلط بر شرایط دشوار را دارم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۱۰.بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۱۱.کنترل خشم برایم مشکل است.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۱۲.شروع دوباره ، برایم سخت است.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۱۳.کمک کردن به دیگران را دوست دارم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۱۴.به خوبی می توانم احساسات دیگران را درک کنم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۱۵.هنگامی که از دیگران خشمگین می شوم ، نمی توانم با آنها در این مورد صحبت کنم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۱۶.هنگام رویارویی با یک موقعیت دشوار، دوست دارم تا حد ممکن در مورد آن اطلاعات جمع آوری کنم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۱۷.خندیدن برایم سخت است.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۱۸.هنگام کار کردن با دیگران بیشتر پیرو افکار آنها هستم تا فکر خودم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۱۹.نمی توانم به خوبی فشارها را تحمل کنم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۲۰.در چند سال گذشته کمتر کاری را به نتیجه رسانده ام.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۲۱.به سختی می توانم احساسات عمیقم را با دیگران در میان بگذارم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۲۲.دیگران نمی فهمند که من چه فکری دارم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۲۳.به خوبی با دیگران همراهی می کنم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۲۴.به اغلب کارهایی که می کنم خوش بین هستم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۲۵.برای خودم احترام قائل هستم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۲۶.عصبی بودنم مشکل ایجاد می‌کند.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۲۷.به سختی می توانم فکرم را در مورد مسائل تغییر دهم.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۲۸.کمک به دیگران ، مرا کسل نمی کند، به خصوص اگر شایستگی آن را داشته باشند.
امتیاز 4.4 از 11 رای
۲۹.دوستانم می توانند مسائل خصوصی خودشان را با من در میان بگذارند.
امتیاز 4.4 از 11 رای

۳۰.می توانم مخالفتم را با دیگران ابراز نمایم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۳۱.هنگام مواجهه با یک مشکل ، اولین کاری که انجام می دهم دست نگه داشتن و فکر کردن است.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۳۲.فرد با نشاطی هستم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۳۳.ترجیح می‌دهم دیگران برایم تصمیم بگیرند.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۳۴.احساس می کنم کنترل اضطراب برایم مشکل است.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۳۵.از کارهایی که انجام می دهم راضی نیستم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۳۶.به سختی می فهمم چه احساسی دارم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۳۷.تمایل دارم با آنچه در اطرافم می گذرد روبرو نشوم و از برخورد با آنها طفره می روم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۳۸.روابط صمیمی با دوستانم برای هر دو طرفمان اهمیت دارد.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۳۹.حتی در موقعیت های دشوار، معمولا برای ادامه کار انگیزه دارم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۴۰.نمی توانم خودم را این طور که هستم بپذیرم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۴۱.دیگران به من می گویند هنگام بحث آرام تر صحبت کنم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۴۲.به آسانی با شرایط جدید سازگار می شوم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۴۳.برای کمک به کودک گمشده فکر می‌کنم ، حتی اگر همان موقع جای دیگری کار داشته باشم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۴۴.به اتفاقی که برای دیگران می افتد توجه دارم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۴۵.نه گفتن برایم مشکل است.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۴۶.هنگام تلاش برای حل یک مشکل، راه حل های ممکن را در نظر می آورم، سپس بهترین را انتخاب می کنم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۴۷.از زندگی ام راضی ام.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۴۸.تصمیم گیری برایم مشکل است.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۴۹.می دانم در شرایط دشوار، چگونه آرامشم را حفظ کنم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۵۰.هیچ چیز در من علاقه ایجاد نمی کند.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۵۱.از احساسی که دارم آگاهم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۵۲.در تصورات و خیال پردازی هایم غرق می شوم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۵۳.با دیگران رابطه خوبی دارم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۵۴.معمولاً انتظار دارم، مشکلات به خوبی تمام شوند، هر چند گاهی این طور نمی شود.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۵۵.از اندام و ظاهر خود راضی هستم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۵۶.کم صبر هستم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۵۷.می توانم عادات قبلی ام را تغییر دهم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۵۸.اگر لازم باشد با زیر پا گذاشتن قانون از موقعیتی فرار کنم، این کار را انجام می دهم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۵۹.نسبت به احساسات دیگران حساس هستم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۶۰.می توانم به راحتی افکارم را با دیگران بگویم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۶۱.هنگام حل کردن مسایل، به سختی می توانم در مورد انتخاب بهترین راه حل تصمیم گیری کنم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۶۲.اهل شوخی هستم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۶۳.در انجام کارها و امور مختلف به دیگران وابسته ام.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۶۴.رویارویی با مسائل ناخوشایند برایم مشکل است.

امتیاز 4.4 از 11 رای
۶۵.حتی الامکان کارهایی را به عهده می گیرم که برایم لذت بخش است.
امتیاز 4.4 از 11 رای

۶۶.حتی هنگام آشفتگی، از آنچه در من اتفاق می افتد آگاهم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۶۷.تمایل به مبالغه گویی دارم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۶۸.به نظر دیگران من فردی اجتماعی هستم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۶۹.به توانایی ام برای مقابله با دشوارترین مسائل اطمینان دارم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۷۰.از شیوه نگرش و فکرم راضی هستم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۷۱.بد جوری خشمگین می شوم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۷۲.معمولاً تغییر ایجاد کردن در زندگی روزانه برایم سخت است.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۷۳.قادر هستم احترام به دیگران را حفظ کنم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۷۴.دیدن رنج دیگران برایم سخت است.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۷۵.به نظر دیگران من نمی توانم احساسات و افکارم را بروز دهم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۷۶.هنگام روبرو شدن با شرایط دشوار، سعی می کنم در مورد راه حل های ممکن فکر کنم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۷۷.افسرده هستم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۷۸.فکر می کنم به دیگران بیشتر احتیاج دارم، تا دیگران به من.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۷۹.مضطرب هستم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۸۰.در مورد آنچه می خواهم در زندگی انجام دهم فکر مشخص و خوبی ندارم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۸۱.به سختی می توانم از امور برداشت صحیحی داشته باشم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۸۲.به سختی می توانم احساساتم را بیان کنم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۸۳.با دوستانم رابطه صمیمی بر قرار می کنم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۸۴.قبل از شروع کارهای جدید، معمولاً احساس می کنم شکست خواهم خورد.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۸۵.هنگام بررسی نقاط ضعف و قوتم، باز هم احساس خوبی در مورد خودم دارم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۸۶.هنگام عصبانیت زود از کوره در می روم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۸۷.اگر مجبور به ترک وطنم باشم، سازگاری برایم دشوار خواهد بود.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۸۸.به نظر من پایبندی یک شهروند به قانون مهم است.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۸۹.از جریحه دار کردن احساسات دیگران خودداری می کنم.

امتیاز 4.4 از 11 رای

۹۰.مشکل می توانم از حق خودم دفاع کنم.

امتیاز 4.4 از 11 رای
امتیاز 4.4 از 11 رای

‫۸ نظرها

  1. با سلام
    استاد گرامی از تست شما در مورد هوش هیجانی سپاسگذارم اگه بشود در مورد موقعیت خودم بیشتر توضیح فنی بدید ممنونتون میشم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن