دوره های آموزشی فن بیان ، سخنوری ، پیشرفت شخصی

آموزش فن بیان، سخنرانی، سخنوری، افزایش عزت نفس ،اعتماد به نفس،فن بیان نوجوانان

.

 

سخنرانی یک مهارت مهم و فوق ضروری برای پیشرفت و ارتقا است . ترس از سخنرانی هم یک ترس رایج

برای بسیاری از افراد هنگام سخنرانی و صحبت در جمع است . وقتی صحبت از یک مهارت می شود ، مثل

مهارت فن بیان ، سخنرانی ، سخنوری ، در حقیقت می توان آن را با تمرین پرورش داد. نتایجی که

شرکت کنندگان دوره های مجموعه کسب کرده اند ، تأئید کننده این مطلب است.

آموزشهای سخنرانی و فن بیان و…در کل دنیا وجود دارد . برایان تریسی  یکی از سخنرانان مطرح دنیا هم

اموزشهای زیادی در این زمینه دارد.

دوره آموزشی فن بیان ، سخنرانی ، افزایش عزت نفس

.

 

در دوره آموزش فن بیان ، سخنوری و افزایش عزت نفس همیشه این قول را به شرکت کننده ها می دهیم

که اگر با آموزش های این دوره همراه باشید ، نه تنها  می توانید استرس سخنرانی خود را کنترل کنید بلکه

سخنرانی برای شما بسیار لذت بخش خواهد شد. دوره آموزش فن بیان و سخنرانی و افزایش عزت نفس

که توسط مجموعه ما برگزار می شود شش جلسه کاملاٌ تمرینی و کاربردی است.

شما در هر جلسه از دوره جامع سخنرانی و فن بیان، سخنرانی می‌کنید و شرکت کنندگان دیگر  و مدرس

سخنرانی شما را تحلیل خواهند کرد.

 

دوره آموزشی فن بیان و اعتماد به نفس نوجوانان

.

 

دوره آموزشی فن بیان و اعتماد به نفس نوجوانان ( دوره نوجوان قهرمان) دوره ای است تمرین محور و عملی

در این دوره نوجوان شما تمرینات فن بیان ، افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس ، تمرینات رفع خجولی انجام خواهند داد.